Oferta

JAKO OŚRODEK

DYSPONUJEMY:

  •  Nowoczesną bazą dydaktyczną,
  •  Własną salą wykładową.
  •  Wykwalifikowaną kadrą instruktorską z wieloletnim doświadczeniem,
  •  Pojazdami identyczne jak na egzaminie państwowym,
  •  Placem manewrowy odpowiadającym placowi egzaminacyjnemu.

 ZAPEWNIAMY:

  •  Wysoki poziom wyszkolenia przy pomocy technik komputerowych,
  •   Możliwość korzystania z placu własnym pojazdem,
  •  Opłata za kurs w ratach,
  •  Kompletne materiały szkoleniowe w cenie kursu,
  •  Dowóz na egzamin.